Spy X Family Episode 18 screenshots, resumé udgivet sammen med gratis november-tema kalenderside